banner seokod.pl

Diagnoza ADOS-2 Warszawa

Dodano: 2 tygodnie 6 dni temu
Diagnoza ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition) to strukturalny, standardowy test oceniający obecność zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) u dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest to narzędzie diagnostyczne, które pomaga profesjonalistom zdrowia psychicznego i edukatorom w ustaleniu, czy osoba spełnia kryteria diagnostyczne dla autyzmu lub innych zaburzeń autystycznych.

Proces diagnozy ADOS-2 jest starannie prowadzony i obejmuje kilka kroków. Najpierw specjalnie przeszkolony badacz (zazwyczaj psycholog kliniczny, psychiatra lub terapeuta zajęciowy) przeprowadza standardowy zestaw zadań i obserwuje zachowanie osoby podczas interakcji społecznych, komunikacji i zabaw. Diagnoza ADOS-2 składa się z różnych modułów, które są dostosowane do wieku i poziomu rozwoju badanej osoby.

Podczas sesji diagnozy ADOS-2 badacz może obserwować różne zachowania i reakcje, takie jak:

Interakcje społeczne: Ocena umiejętności nawiązywania kontaktu wzrokowego, dzielenia się uwagą i odpowiedzi na społeczne sygnały.
Komunikacja werbalna i niewerbalna: Badanie sposobu komunikacji, w tym mowy werbalnej, gestów, ekspresji twarzy i intonacji głosu.
Zabawy i zainteresowania: Obserwacja sposobu, w jaki osoba angażuje się w zabawy, interesuje się przedmiotami i reaguje na różnorodne bodźce sensoryczne.
Zachowanie stereotypowe: Badanie powtarzających się zachowań, takich jak machanie rękami, kołysanie się czy innych ruchów nietypowych.

Badacz prowadzi sesję diagnozy ADOS-2 zgodnie z określonymi protokołami, rejestrując obserwacje i oceniając zachowanie osoby w poszczególnych obszarach. Po zakończeniu sesji, uzyskane wyniki są analizowane i interpretowane przez specjalistę, który dokonuje ostatecznej oceny czy osoba spełnia kryteria diagnostyczne dla autyzmu lub innych zaburzeń ze spektrum autystycznego.

Ważne jest, aby podkreślić, że diagnoza ADOS-2 powinna być częścią szerokiej oceny klinicznej, która może również obejmować wywiady z opiekunami, badania neuropsychologiczne i ocenę rozwoju dziecka. Jest to proces kompleksowy, który wymaga wnikliwej analizy różnych czynników, aby zapewnić dokładną diagnozę i odpowiednie planowanie interwencji terapeutycznych i edukacyjnych.

Podobne wpisy

Komentarze