Wiąże się to z tendencją sprzedaży nasion zaolejenie wyrobu po zbiorach i dopłat do skupu tych nasion z tytułu zawartości oleju na tak zwanych warunkach niemieckich

Do wyrobu Świec wszelkiego rodzaju. Plon nasion rzepaku i ich jakość są kształtowane przez wiele czynników. Posiadamy w naszej ofercie również wysokowydajne odmiany populacyjne i mieszańcowe rzepaku ozimego. Plony nie są wysokie, a susza i czerwcowe upały sprawiły, że zaolejenie rzepaku też jest słabe. Wiąże się to z tendencją sprzedaży nasion zaolejenie wyrobu po zbiorach i dopłat do skupu tych nasion z tytułu zawartości oleju na tak zwanych warunkach niemieckich. Planując siew rzepaku należy tak dopasować odmianę by jej okres wegetacji jesiennej był wystarczający do wytworzenia silnej rozety (8-10 liści) i właściwego przygotowania do spoczynku zimowego. Wybieramy rolników, którzy są specjalistami w uprawie rzepaku ozimego by nasze wyniki były jak najbardziej zbliżone do uzyskanych w COBORU. Na początku informowaliśmy, że z powodu suszy niski jest nie tylko plon, ale również parametry jakościowe, w tym niskie zaolejenie – poniżej 40 proc. Przy obecnych cenach skupu nasion rzepaku są to różnice sięgające od kilkuset do tysiąca kilkuset złotych różnicy w przychodzie z 1 ha! Nawożenie ma znaczny wpływ na plon tłuszczu w uprawie rzepaku ozimego (Fot. Zbiory rzepaku ruszyły na początku lipca. Zbiory rzepaku w południowej części Polski minęły półmetek, a niektórzy zdążyli już je zakończyć, wymłócić zebrany surowiec, a nawet sprzedać nasiona. Zawartość tłuszczu w nasionach rzepaku jest niezależna od wielkości plonu nasion. Ponadto wszędzie jest bardzo słabe zaolejenie rzepaku. STANLEY to odmiana populacyjna rzepaku ozimego, gdzie doskonała odporność na choroby, wysoka zimotrwałość oraz równomierność dojrzewania gwarantują wysoki i regularny w latach potencjał plonowania. A co mnie zaolejenie obchodzi? Zawartość tłuszczu bardzo Uprawa odmian mieszańcowych rzepaku ozimego jest opłacalna. Do tego na razie wszędzie jest bardzo słabe zaolejenie rzepaku. Ochronę rzepaku przed chwastami należy wykonać jesienią, wiosną natomiast powinno przeprowadzać się jedynie korektę. Po zimnym i deszczowym wrześniu, pogoda ustabilizowała się i w październiku w większości regionów naszego kraju aura sprzyjała rozwojowi rzepaku ozimego. Największe straty w rzepaku prognozowano w Wielkopolsce, na Śląsku oraz w województwach: lubuskim i łódzkim. Straty w uprawie rzepaku ozimego w tych rejonach sięgały %. Korzystne z punktu zaopatrzenia rzepaku w siarkę, mangan i cynk, jest zastąpienie części wapna nawozowego gipsem. Nie stosuje się jej w domowych warunkach do wyrobu świec. Mieszańce rzepaku ozimego to rośliny, u których występuje zjawisko heterozji, czyli wybujałość cech pierwszego pokolenia.