VESDA ECO jako rozszerzenie wiodącej na rynku technologii zasysającej detekcji dymu VESDA

System VESDA zapewnia maksymalną czułość we wszystkich klasach standardu (dla różnych powierzchni i obszarów). Punkty ssące systemu VESDA są często zlokalizowane w miejscach, gdzie umieszczone zostałyby konwencjonalne czujki pożarowe. Zapewnia to skuteczne działanie systemu VESDA w każdych warunkach od bardzo intensywnej wymiany powietrza, aż po jej brak. VESDA http://dekk.pl/systemy-sygnalizacji-pozaru.html ECO jako rozszerzenie wiodącej na rynku technologii zasysającej detekcji dymu VESDA. Sercem systemu VESDA jest detektor. VESDA stanowi aktywny system detekcji dymu, czyli pracuje w sposób ciągły, stale pobierając do analizy powietrze pochodzące ze strefy pożarowej. Detektor VESDA laserPLUS jest głównym elementem zasysającego systemu detekcji dymu VESDA. VESDA ECO zapewnia ochronę zarówno przed pożarem jak i gazem. Każdy odpowiedni zasilacz inteligentny systemu VESDA posiada wszystkie wymagane funkcje zasilacza systemu przeciwpożarowego. Dzięki unikalnym właściwościom system VESDA możemy stosować tam, gdzie szczególne wymagania i trudne warunki wykluczają zamontowanie konwencjonalnego systemu przeciwpożarowego. Punkty ssące systemu VESDA są często zlokalizowane w miejscach, gdzie umieszczone zostałyby konwencjonalne czujki pożarowe. Zapewnia to skuteczne działanie systemu VESDA w każdych warunkach - od bardzo intensywnej wymiany powietrza, aż po jej brak. Zasysajacy detektor dymu VESDA laserPLUS. Dzięki unikalnym właściwościom system VESDA możemy stosować tam, gdzie szczególne wymagania i trudne warunki wykluczają zamontowanie konwencjonalnego systemu przeciwpożarowego. System VESDA posiada cztery progi alarmowe, obejmujące poziom zadymienia w granicach od 0,005 do 20%/m. Zapewnia to odpowiednie działanie systemu VESDA w każdych warunkach, od intensywnej wymiany powietrza, aż po jej zupełny brak. Detektor Vesda w odmianie LaserPLUS jest podstawowym produktem w rodzinie Vesda. Jednocześnie system VESDA dysponuje wieloma atrybutami, które sprawiają, że jego zastosowanie jest dużo bardziej zasadne, niż wykorzystanie klasycznych czujek pożarowych. System VESDA posiada cztery progi alarmowe, obejmujące poziom zadymienia w granicach od 0,005 do 20%/m. Punkty ssące zintegrowane z systemem VESDA zostają w większości przypadków zlokalizowane tam, gdzie standardowo umieszczono by czujniki przeciwpożarowe. VESDA jest aktywnym systemem detekcji dymu, który w sposób ciągły pobiera do analizy powietrze ze strefy pożarowej w celu stwierdzenia obecności dymu. Dzięki swoim unikalnym właściwościom system VESDA może być zamontowany wszędzie tam, gdzie tradycyjne systemy nie spełniają swoich zadań,.